publicaciones > otras publicaciones

  RE-MIX: Urban Production Landscapes
  Álvaro Clua, Carles Crosas

   
 

  Santiago 1910: El Canon Republicano y la Distancia Cinco Mil.
  Josep Parcerisa Bundó y José Rosas Vera

   
 

  Upcycle Barcelona. Cogenerative design strategies for a sustainable Urban metabolism.
  G. Grulois, N. Casabella, C. Crosas, J. Perea (eds.)

   
 
 

  Barcelona, Urbanisme Segle XX
  Josep Parcerisa, 2014

   
 
 

  Raval Barcelona Streetscape Territories Notebook
  Kris Scheerlinck, (ed.) G. Boie, J. Perea, C. Crosas, J. M. Solè, M. Topolcanska, L. Reinders, H. Teerds, G. Girod, D. Hamerman, A. Betancour, C. J. Vesterlund, F. Massip, P. Dachs 2014

   
 
 

  La ciudad no es una hoja en blanco
  Josep Parcerisa / Maria Rubert, 2014

   
 
 

  Barcelona Enllaços
  Josep Parcerisa, Carles Crosas, ed. 2012

   
 
 

  12 Tesis sobre l'Eixample
  Enric Serra, Eulàlia Gòmez, Mario Jiménez, 2010

   
 
 

  Cerdà i la Barcelona del futur.
  Realitat versus projecte

  Joan Busquets, Miquel Corominas, 2008

   
 
 

  AT / Arquitectes de Tarragona
  Camp #19

  Manuel de Solà -Morales i Rubió, Sebastià Jornet, Carles Crosas, Jorge Perea, María Goula,
  Jordi Bellmunt, Miquel Roa, Jordi Sardà, 2009

   
 

  Deu lliçons sobre Barcelona / Ten lessons on Barcelona
  Diez lecciones sobre Barcelona / Ten lessons on Barcelona

  Manuel de Solà -Morales i Rubió, 2008

   
 
  La ciutat vella: un passat amb futur / El centro histórico de Barcelona: un pasado con futuro /
  The old town of Barcelona: a past with a future
  Joan Busquets i Grau, 2004
   
 

  Les formes urbanes del litoral català
   Joan Busquets, Miquel Domingo, Xabier Eizaguirre, Antonio Moro, 2003

   
 


  Galàxies Metropolitanes / Galaxias Metropolitanas / Metropolitan Galaxies
  Josep Parcerisa / Maria Rubert, 2001

 
 

  La ciudad no es una hoja en blanco.
  Josep Parcerisa / Maria Rubert, 2000

   
 

  Materials d'urbanisme
  Josep Parcerisa / Maria Rubert, 1999

   
 

  Projecte Perifèria Barcelona
  Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, 1998

   
 

  El ensanche
  Joan Busquets i Grau, Lluís Gómez Ordóñez. Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, 1983.

 
 
 

  Treballs sobre Cerdà i el seu Eixample a Barcelona/ Readings on Cerdà and the extension plan of   Barcelona
   Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, 1992

   
 

  Les traces dels carrilets gironins. Propostes d'aprofitament
  Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, 1982

 

 
 La identitat del territori català. Les comarques

 Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, 1977

   

  Barcelona: Remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la ribera oriental
  M. de Solà-Morales i Rubió, J. Busquets, M. Domingo, A. Font, J.L. Gómez Ordóñez, 1974

   
 

Colección Ciencia Urbanística
 
A cura del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
M. de Solà-Morales, dir.