Los componentes formales del territorio rural

X. Eizaguirre

TESI DOCTORAL

L'abstracció del territori

R. Barba

TESI DOCTORAL

Revista AT Camp19
M. de Solà-Morales,
S. Jornet, C. Crosas,
   J. Perea, M. Goula, J. Bellmunt, M. Roa, J. Sardà

RI

Les formes del litoral català

Busquets J., Domingo M, Eizaguirre X. y Moro A.