publicacions> altres publicacions> Deu lliçons sobre Barcelona> fitxa
 

Deu lliçons sobre Barcelona
Manuel de Solà-Morales

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 2008
ISBN 978-84-96842-23-6
578 pàgs.

11,5x16 cm

 

 

         Les deu lliçons presenten els deu episodis més significatius que han fet la Barcelona actual; millor dit, que fan la Barcelona actual. Perquè aquí no apareix tant el relat en detall d’aquests actes urbanístics, sinó la declaració de la seva importància per a la ciutat. No es tracta, doncs, d’explicar l’evolució genètica de la Barcelona moderna –tot i que això pugui resultar-ne en certa part– sinó d’explicar la Barcelona actual, com i per què és així. Quins actes urbans, quins projectes i quins projectistes han fet –varen fer– que avui Barcelona sigui com és. Quines accions i propostes concretes han creat Barcelona per sempre. I quines són les formes de l’urbanisme quan aquest troba alhora oportunitat social i potència intel·lectual, creativitat i empenta.

         Presentat i guardonat als Premis Ciutat de Barcelona l’any 1985, és una visió en el moment en què la ciutat es llença a un replanteig a fons del seu urbanisme. Temps d’eufòria i d’il·lusió, de confiança en els plans i de voluntat d’esforç col·lectiu. L’explicació de la ciutat, sempre tan difícil com rica, busca aquí trobar-ne la identitat –morfològica, social, cultural– i també l’estructura profunda, el paradigma. Qüestions, doncs, de definició i de model.