Barcelona: Remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la ribera oriental
 

Barcelona: remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la Ribera Oriental

Manuel de Solà - Morales, J. Busquets , M. Domingo , A. Font, J.L. Gómez Ordóñez

Editorial Gustavo Gili, 1974
ISBN 84-252-0819-X,
74 págs.

23x24,5 cm

 
 

           El desigual desenvolupament de les ciutats espanyoles aconsegueix, a l’any 70, un punt d’inflexió. És simptomàtica d’aquest moment l’aparició a Espanya de les primeres iniciatives de grans remodelacions urbanes. El Pla de la Ribera (Barcelona-Poble Nou) a Barcelona és el primer cas important que marca la introducció a l’urbanisme espanyol d’un procés amb una ressonància social i tècnica que, a països de capitalisme  avançat, ja ha estat àmpliament tractada.

            El concurs d’idees per un “Contraplà” de “requalificació del sector de Poble Nou, a tocar del mar, amb l’objecte de promoure la modificació del pla comarcal, promogut per cinc agrupacions ciutadanes i de veïns de la zona afectada i recolzada per quatre col·legis professionals, va significar el moment concret de definició teòrica del conflicte. La present publicació recull la memòria i el projecte seleccionat com a primer premi en aquell concurs (desembre del 1971).