publicacions> altres publicacions >Les traces dels carrilets gironins. Propostes d'aprofitament> fitxa
 

Les traces dels carrilets gironins. Propostes d'aprofitament
Editat per: Josep Parcerisa

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Delegació a Girona, 1982
ISBN 84-500-7686-2
122 pàgs.

40,5x30,7cm

 

 

      La xarxa de carrilets a Catalunya constitueix una implantació important com a servei territorial, tant per l’extensió àmplia i diversificada de les seves línies, com per l’interès de les àrees en què es troben. Superada en molts casos la rendibilitat estricta del seu funcionament com a tren de transport, resta el valor excepcional de les seves traces i d’unes obres públiques que, com a testimoni encara útil, poden ser una base important per construir nous elements regionals i locals.

      L’estudi que es presenta és un resum del que, en aquest sentit, va fer el Laboratori d’Urbanisme, de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, amb un grup d’estudiants del darrer curs, durant l’any acadèmic 1978-79. Conté l’anàlisi territorial previ del traçat ferroviari, de la geomorfologia territorial, i de les estructures urbanes per avançar hipòtesis d’aprofitament públic, abans no es consumi l’abandonament total d’aquestes línies.