publicaciones> otras publicaciones>Les formes urbanes del litoral català> ficha
 

Les formes urbanes del litoral català

Joan Busquets,
Miquel Domingo,
Xabier Eizaguirre,
Antonio Moro,

Diputació de Barcelona.
Juny, 2003
124 págs.

 

 

Aquest llibre mostra els treballs acadèmics dels anys 1995-1997 dels cursos inicials d'urbanística realitzats pels estudiants del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

Es tracta d'una incursió en l'anàlisi de les morfologies urbanes dels quasi 300 quilòmetres de la costa catalana que reflecteix la situació de l'any 1995. El fil argumental és un plànol dibuixat que mostra d'una manera expressiva la realitat morfològica i els processos de transformació urbana en aquest canvi de segle.

El procés de treball parteix de la comprensió de la forma del territori i de l'estudi dels teixits residencials de la ciutat tradicional i també de la ciutat turística i terciària emergent. El plànol permet entendre les relacions entre forma urbana i territori, comparar les formes de creixement tradicionals i les turístiques i explicar el procés en desenvolupament o en mutació.

Aquesta radiografia del litoral català, vista des de la perspectiva dels futurs arquitectes, es complementa amb petites recerques temàtiques que ajuden a entendre la realitat dels diferents fragments de la costa, així com alguns assaigs propositius d'intervenció en el litoral.

 

Consulta catàleg biblioteca