publicacions> altres publicacions> Raval Barcelona Streetscape Territories Notebook> fitxa
           

Raval Barcelona Streetscape Territories Notebook
Scheerlinck, Kris (ed.)

G. Boie, J. Perea, C. Crosas, J. M. Solè, M. Topolcanska, L. Reinders, H. Teerds, G. Girod, D. Hamerman, A. Betancour, C. J. Vesterlund, F. Massip, P. Dachs

KU Leuven Faculty of Architecture, LUCA School of Arts, campus Sint-Lucas.

ISBN 2294-4672
143 pàgs.

13x21cm

 

 

 

 

 

 

STREETSCAPE TERRITORIES és el nom d'una recerca i projecte de disseny internacional que tracta l'accessibilitat, la permeabilitat i els límits territorials dels projectes urbans, explorats i estudiats com una part de diferents cultures i xarxes socials. Aquest projecte tracta amb models de proximitat dins el carrer, barri o regió i parteix des de la suposició que l'espai urbà, des de l'escala domèstica fins l'escala de ciutat, es pot comprendre com un espai col·lectiu, contenint diferents nivells d'usos compartits que queden definits per múltiples límits físics, culturals o territorials.

STREETSCAPE TERRITORIES analitza espais públics, carrers o edificis existents en diversos contexts, organitza workshops o seminaris per discutir models de permeabilitat i involucra sistemàticament personatges locals per garantir una implicació social i cultural coherent.