recerques > La identitat del territori català. Les comarques.

 

3. La identitat del territori Cast / Eng

Manuel de Solà-Morales

 

4. La forma d'un pais Cast / Eng

Manuel de Solà-Morales i Josep Parcerisa

 

14. La construcció de la Catalunya Urbana Cast / Eng

Antoni Font, José Luis Oyón i Ricard Pié

 

26. La vialitat de Catalunya Cast / Eng

José Luis Gómez Ordóñez i Miquel Domingo

 

32. Macrocefàlia Barcelonina o ciutats catalanes? Cast / Eng

Joan Busquets

 

38. La forma de les ciutats catalanes Cast / Eng

Rosa Barba

 

48. La comarca ideal Cast / Eng

Carme Ribas i Maria Rubert

 

51. Vella cartografia de Catalunya Cast / Eng

Ricard Pié

 

59.Reconeixement comarcal i ordenació del territori Cast / Eng

Manuel de Solà-Morales

 

 publicacions a altres revistes:    
 
  PERSPECTA 25. The Yale Architectural Journal.    
  LOTUS 23. Rivista trimestrale di architettura / Quaterly Architectural Review